Nasi lektorzy

Tomasz Frąckiewicz

 Agnieszka Glinicka

 

Marcin Szylkin

Irmina Urbaniak

Barbara Pelc

Walk&Talk

Adres do koresp.

UP WROCŁAW 20    SKR 32                        ul. Skibowa 5            52-229 Wrocław

Telefon

71 339 77 15
600 652 526

Email

office@walkandtalk.pl