fbpx
71 339 77 15 office@walkandtalk.pl

Tawanda Munyuki

I got into teaching and tutoring English in 2007 when I was still an undergraduate student. I had the vision and the idea that I can contribute towards something as huge as empowering children and adults to express themselves in a universal language

I enjoy teaching English because it’s special – it gives students a voice. I show students that words are powerful things: they’re the things that influence people that instigate change in the world. Ultimately, you want children and adults to be able to compete with those who have the most power – people who often come from the wealthiest backgrounds. The only way to prove what power language has is to correct them as you go along, whether in written or spoken English.

It’s fortunate that English is seen as a high priority in schools, but I want to steer away from the idea that we should get students to a certain level. But English is about truly understanding how humanity has shared ideas and thinking over time – how writers have explored the psyche and what it means to be a human. For me, it’s the most fascinating subject you can teach. Every time we study a text that I used to think I knew inside out, students will pick something that I haven’t noticed or considered before – that’s amazing.

I really enjoy teaching at Walk&Talk because the environment is very conducive for the students and for the teacher as well because we always help our students to master English not just to speak.

Ragards,

Tawanda

 

Zacząłem nauczać języka angielskiego w 2007 kiedy byłem jeszcze studentem studiów licencjackich. Nabrałem przekonania, że mogę mieć wkład w coś tak ogromnie ważnego, jak wspieranie dzieci i dorosłych w wyrażaniu siebie w uniwersalnym języku.

Czerpię przyjemność z nauczania angielskiego, ponieważ jest wyjątkowy – daje uczniom Głos. Pokazuję uczniom, że słowa mają moc: są tym, co wpływa na ludzi, którzy inspirują świat. Chcemy aby dzieci i dorośli byli w stanie współzawodniczyć z tymi, którzy mają najwięcej władzy – ludzie najbardziej zamożni. Jedynym sposobem na udowodnienie mocy języka jest używanie go do poprawiania świata, niezależnie czy w mowie czy na piśmie.

Na szczęście, angielski jest wysoko na liście priorytetów w szkołach, ale chcę odejść od założenia, że musimy doprowadzić uczniów do pewnego poziomu. Poprzez angielski możemy prawdziwie zrozumieć jak ludzkość dzieliła się ideami i myślą na przestrzeni dziejów – jak pisarze odkrywali ludzką psyche i co to znaczy być istotą ludzką. Dla mnie jest to fascynujący temat do nauczania. Zawsze, gdy przerabiam ze studentami tekst, znany mi od dawna, uczniowie zawsze znajdują coś, na co nie zwróciłem wcześniej uwagi albo nie rozważyłem – to niesamowite.

Naprawdę przyjemnie jest uczyć w Walk&Talk, ponieważ atmosfera jest bardzo korzystna zarówno dla studentów, jak i nauczycieli, a przecież wszyscy chcemy, aby nasi kursanci całkowicie opanowali angielski.

Pozdrawiam,

Tawanda

W naszej szkole prowadzi następujące kursy:

Walk&Talk

Adres do koresp.

UP WROCŁAW 20    SKR 32                        ul. Skibowa 5            52-229 Wrocław

Telefon

71 339 77 15
600 652 526

Email

office@walkandtalk.pl