71 339 77 15 office@walkandtalk.pl

Mała Lingua

Metoda MAŁA LINGUA została stworzona z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 12 lat. Oparta jest na autorskim motywie Rodzinie Blabbersów z Livendell – magicznej krainy, mieszczącej się w innym, kosmicznym wymiarze.

GRUPA WIEKOWA 3-5 LAT

Pierwszy poziom skierowany jest dla Dzieci w wieku 3-4 lat, które po jego ukończeniu kierowane są one na specjalna ścieżkę nauki uwzględniającą tak wczesny start z metodą MAŁA LINGUA. Kolejne poziomy dedykowane są pięciolatkom i sześciolatkom. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut gdyż Dzieci w tym wieku charakteryzują krótkie odcinki koncentracji uwagi.

Po roku nauki na kursie o takiej częstotliwości umiejętności Dzieci 3-4 letnich są ściśle zależne od wieku. Ich postęp zauważalny jest szczególnie w sferze leksykalnej. Dzieciom wprowadzane są zawsze konstrukcje pełno zdaniowe lecz ze względu na ich wiek produkcja takich zdań nie jest u nich spontaniczna i czasem wymaga konkretnego bodźca do ich aktywacji. Komunikacja Dzieci w tym wieku po pierwszym roku skoncentrowana jest na wyuczonych mechanicznie na pamięć krótkich zwrotach. Ważnym elementem nauki takich Dzieci jest tzw. „cichy okres”, który często uniemożliwia obserwację postępu bądź jego intensywniejszą stymulację.

Dzieci w wieku 5 lat potrafią wypowiadać zdania i zadawać pytania z zakresu wprowadzonego słownictwa i języka sytuacyjnego. Potrafią np. prawidłowo zareagować u lekarza i powiedzieć jaka część ciała je boli. Niestety nadal nie są w stanie samodzielnie budować zdań i dowolnych wypowiedzi abstrakcyjnych (nie wyuczonych wcześniej pamięciowo / mechanicznie). Jednakże na tym etapie opanowanie języka staje się już coraz bardziej aktywne.

GRUPA WIEKOWA 9 LAT

Program dla tej grupy wiekowej realizowany jest na 4 poziomach zaawansowania.

Widoczny postęp językowy Dzieci obserwowany jest już po pierwszym roku nauki (Dzieci potrafią tworzyć pełno zdaniowe komunikaty, reagować w wybranych sytuacjach życia codziennego).

Podczas drugiego roku nauki Dzieci poznają coraz więcej słownictwa oraz aktywnych struktur niezbędnych do komunikacji.

W trzecim roku nauki Dzieci potrafią już komunikować się samodzielnie, poprzez tworzenie pełnych zdań, które pozwalają im nie tylko opisywać rzeczywistość ale także o tej rzeczywistości się coś dowiedzieć. Na tym poziomie z „odpowiadającego” przekształcają się w „pytającego”. W zakresie poznanych konstrukcji gramatycznych i poznanego słownictwa Dzieci potrafią sformułować dowolne zdanie.

Czwarty poziom jest już oczywiście utrwaleniem wszystkiego co poznały Dzieci ale także poziom ten wprowadza już bardzo zróżnicowane alternatywy przebiegu konkretnych dialogów dla języka sytuacyjnego.

GRUPA WIEKOWA 10-12 LAT

Program dla tej grupy wiekowej realizowany jest na 4 poziomach zaawansowania.

W tej grupie wiekowej Dzieci przechodzą z metody zapamiętywania mechanicznego, na pamięć, na metodę związaną z tłumaczeniem różnych zagadnień od strony logicznej, rozpoczyna się opanowywanie języka wg. metody tradycyjnej. Wprowadzona zostaje gramatyka w formie opisowej tj. np. odmiany części mowy, tak by Dzieci w pełni rozumiały dlaczego dany komunikat wygląda tak a nie inaczej.

Dziecko rozpoczynając kurs od podstaw najpierw poznaje konstrukcje oraz słownictwo, które będzie niezbędne do podstawowej komunikacji. Kolejne poziomy wprowadzają coraz większy zakres leksykalny i gramatyczny, którego nacisk rozłożony jest na umiejętność wypowiedzi pełno zdaniowych oraz użycie języka sytuacyjnego. Po czterech latach nauki osiągany jest poziom średnio zaawansowany , pozwalający na formułowanie dowolnych abstrakcyjnych wypowiedzi i swobodną komunikację w zakresie sytuacji życia codziennego typu: w sklepie, u lekarza, na lotnisku, na poczcie, w Internecie, w bibliotece etc.

Walk&Talk

Adres

Ołtaszyńska 92c/9
Wrocław

Telefon

71 339 77 15
600 652 526

Email

office@walkandtalk.pl