Egzamin TELC

Egzamin TELC

Egzamin TELC

The European Language Certificates (TELC) to powszechnie znany i uznawany certyfikat językowy. Świadczy o tym fakt, że można go zdawać aż z 9 języków europejskich: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego,  portugalskiego, rosyjskiego, czeskiego i tureckiego. Certyfikat uzyskuje się, zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez TELC GmbH.

Egzaminy organizowane są na różnych poziomach zaawansowania od A1 do C1, a ich cechą charakterystyczną jest porównywalność, ponieważ wszystkie egzaminy na danym poziomie mają tę samą strukturę.

Egzaminy TELC testują wszystkie elementy językowe w praktycznych zadaniach, a sprawdzane w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem.

Korzyści, jakie płyną z uzyskania certyfikatu TELC:

  • Egzamin TELC jest oceniany zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference (CEFR),
  • W Polsce egzaminy są uznawane przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają one wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Stanowią one podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (poziom B2).
  • Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe w wielu uczelniach państwowych i niepaństwowych.
  • Egzamin TELC jest dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (poziom B2),
  • Egzaminy obejmują tematykę z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.
  • Egzamin TELC dostosowany jest do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy.

Jak przebiega egzamin:

Egzamin składa się z części pisemnej, zawierającej następujące elementy: Elementy językowe (gramatyka i słownictwo), Słuchanie, Czytanie i Pisanie
Oraz z części ustnej.

W zależności od poziomu, egzamin ma różną długość:

Poziom egzaminu    Część pisemna    Część ustna

A1                                        80 min.               15 min.
A2                                        80 min.               10 min.
B1                                       150 min.             15 min.
B2                                       140 min.             15 min.
C1                                       215 min.             16 min.