Metoda

W Walk&Talk nauczamy Metodą Direct, uznawaną za najskuteczniejszą w nauce konwersacji.

Głównym założeniem tej metody, zwanej również bezpośrednią, jest zasada, że studenci podczas zajęć nie używają języka ojczystego, posługując się tylko językiem docelowym.

Do cech charakterystycznych Metody Direct należą:

  • nauczanie gramatyki praktycznej odbywa się poprzez prezentacje odpowiednich form językowych,
  • studenci, począwszy od pierwszych zajęć, uczą się zadając pytania i odpowiadając na nie,
  • nauka w szybkim tempie sprawia, że student, mając niewiele czasu do namysłu, uczy się automatycznych reakcji,
  • zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez wykwalifikowanych filologów oraz native speakers, dzięki temu kursanci poznają różne sposoby wypowiadania się i artykulacji,
  • współczesne i praktyczne słownictwo nauczane jest przy wykorzystaniu pantomimy, rzeczywistych przedmiotów oraz materiałów wizualnych.

Język obcy przyswajany jest na zasadzie podobnej do akwizycji języka rodzimego, czyli podświadomie, co prowadzi do swobodnej i płynnej wypowiedzi w nowym języku. Jest to idealna metoda zarówno dla osób rozpoczynających, jak i kontynuujących naukę języka obcego. Jednym pozwala szybko i sprawnie opanować podstawy, a drugim usystematyzować posiadaną wiedzę i przejść na wyższy poziom zaawansowania.

W Walk&Talk nauczamy dzieci, młodzież i dorosłych. W naszej kadrze lektorskiej są egzaminatorzy TELC. Dzięki temu umożliwiamy przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów na różnych poziomach zaawansowania.

Na początek zapraszamy do wypełnienia testu kwalifikacyjnego, na podstawie, którego zaproponujemy właściwą grupę.

Walk&Talk

Adres do koresp.

UP WROCŁAW 20    SKR 32                        ul. Skibowa 5            52-229 Wrocław

Telefon

71 339 77 15
600 652 526

Email

office@walkandtalk.pl