Tłumaczenia

Tłumaczenia

Tłumaczymy teksty:

  • z języka polskiego na obcy
  • z języka obcego na polski
  • z języka obcego na obcy

Tłumaczenia pisemne – biznesowe oraz komercyjne wykonują wykwalifikowani i doświadczeni tłumacze i tłumacze przysięgli, specjalizujący się w różnych dziedzinach, m.in.: handel, reklama, bankowość, finanse, technika, medycyna , prawo, informatyka.

Firmom szczególnie polecamy tłumaczenia stron WWW.

W sprawie tłumaczenia proszę:

  • skontaktować się z biurem szkoły w celu przygotowania wyceny wstępnej
  • dostarczyć materiały do tłumaczenia osobiście lub przesłać drogą elektroniczną

Tłumaczenia ogólne – jedna strona obliczeniowa zawiera 1500 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) – jedna strona obliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami (wg Ustawy – Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131).

 

Cennik

 

języki z j. obcego na j. polski z j.polskiego na j.obcy
Tłumaczenie zwykłe:
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
35 zł / strona 38 zł / strona
Tłumaczenie zwykłe (pozostałe języki):
włoski, hiszpański, portugalski, ukraiński
od 43 zł / strona od 48 zł / strona
Tłumaczenie zwykłe:
z j. obcego na j. obcy
Indywidualnie przy wycenie
Tłumaczenia uwierzytelnione:
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
35 zł / strona 45 zł / strona
Tłumaczenia specjalistyczne doliczenie 10-50% w zależności od stopnia trudności tekstu

Podane ceny są cenami netto- należy doliczyć 23% podatku VAT.

  1. Czas wykonania tłumaczenia zależy od ilości tłumaczonych dokumentów i wynosi średnio 2 dni robocze.
  2. Tłumaczenia ekspresowe- na następny dzień lub powyżej 5 stron dziennie, wykonujemy za dopłatą 50% do ceny wyjściowej.
  3. Przy tłumaczeniach przysięgłych należy okazać oryginał tłumaczonego dokumentu.
  4. Przy tłumaczeniach zwykłych wycenie podlega rzeczywista liczba znaków – bez zaokrąglania do pełnej strony. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych każdą rozpoczętą stronę liczy się jako całość.
  5. W cenę wliczona jest korekta językowa i stylistyczna, a także weryfikacja przez innego tłumacza lub osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym.